icon-handshake  Кои са Claims Trans?

Claims Trans е иновативна компания в логистичния сектор. Те придават ново значение в сферата като поемат пълен контрол върху всички Ваши транспортни и договорни казуси, от тяхното възникване до бързото им разрешаване. Проактивният им подход включва безпроблемна комуникация с всички участващи страни, независимо дали става въпрос за клиенти, подизпълнители, застрахователи, брокери или ликвидатори на щети.

Изградени върху основата на майсторство в областта на международното и националното законодателство, решенията им са стратегически разработени, за да защитят Вашите материални и търговски интереси. Тяхна мисия е да отстояват позицията Ви както пред клиентите и подизпълнителите, така и пред застрахователите. Стремежът им е казусите да бъдат разрешавани в ранен етап и да бъдат избегнати съдебни процеси, където случаят го позволява. Това синхронизирано усилие Ви позволява да поддържате стабилен фокус върху развитието на бизнеса, докато те умело се справят с всички Ваши казуси, свързани с транспорта.

icon-handshake  Предимства за Бизнеса

Намалявате времето за разрешаване на един проблемен казус от 30 до 50%

Намалявате загубите от неразрешени или изпуснати казуси

Повишавате контрола над непредвидените обстоятелства, които могат да нанесат щети по цялата верига на доставки

icon-handshake  Make My Cargo и Claims Trans

Партньорството ни с Claims Trans е значима стъпка в посоката, към която вървим и за нас е привилегия, че можем да предложим на клиентите ни интелигетно и иновативно решение, за случаите, в които се сблъскват с транспортен казус от всякакво естество. Потребителите на Make My Cargo могат да се възползват от една безплатна консултация в месеца с продължителност 15 мин. с експерт от екипа на Claims Trans и получават специална отстъпка за следващи услуги при желание да се доверят на професионалистите от Claims Trans.